Tip na výlet - Putování do Podtroseckých údolí

Do Podtroseckého údolí vyšlápněte z obce Troskovice po červené turistické značce k rybníku Nebákov a napojte se na naučnou stezku Podtrosecká údolí. Pokračujte dále po červené značce, kde na dně kaňonovitých údolí, která jsou z velké části lemována skalami, se nachází soustava rybníků a mnoho mokřadů a vlhkých luk, které jsou místem výskytu mnoha rostlin a živočichů. Proto byla oblast v roce 1999 vyhlášena přírodní rezervací. Vedle Hruboskalska a Příhrazských skal je největší rezervací chráněné oblasti Český ráj.

Cestou uvidíte….

Protáhlý rybník ležící na Žehrovce. V okolí najdete samoty a rekreační chalupy. Pod rybníkem je starý Vlkův mlýn připomínaný už v roce 1445. V lese, při silnici do Rovně, najdete zříceniny skalního hrádku ze 13. století.

Rybník najdete v údolí Žehrovky, pod rybníkem Nebákov. Příjemné místo ke koupání obklopují rekreační chaty.

Věžický rybník má unikátní skalní břeh - skalní věže vystupují přímo z hladiny rybníka. Písčité dno a teplá voda láká v létě ke koupání.

 K přístupu ke koupání lze využít např. louku u hráze (poblíž parkoviště).

Jedná se o rybník v údolí Želejovského potoka, asi 4 km jihozápadně od Rovenska pod Troskami. Na kraji lesa ho zdobí rekreační chaty.

Rybník se nachází při silnici z Troskovic k Hrubé skále. Najdete tu přírodní rezervaci Rašeliniště Vidlák. Pro turisty je tu možnost občerstvení, táboření a koupání.

Kolem rybníka Vidlák se vraťte směrem na Tachov po červené turistické značce, a dále do Troskovic. Okruh je dlouhý přibližně 11 km.

Archiv foto: Sdružení Český ráj