Indiánská vesnička Školní výlet

Vydejte se s námi za indiány! A kam? No přeci do Českého Švýcarska, kde pod vrškem Růžová leží malá, ale za to čarovně půvabná indiánská vesnička.  Zdejší Indiáni mají připravený oblíbený, zábavně naučný program pro školní i předškolní děti nazvaný Indiánskou stezkou a je zaměřen na poznání života původních obyvatel Severní Ameriky, konkrétně prérijních Indiánů. Program je přizpůsoben věku dětí, probíhá od poloviny měsíce května do konce měsíce června.

Pro dětské pobytové nebo příměstské tábory je možné si program objednat po celé letní prázdniny.

Časový harmonogram

10:00 

 • příjezd, přivítání návštěvníků indiánským průvodcem        
 • prohlídka indiánské vesničky
 • nahlédnutí do vybavených interiérů týpí, indiánské pohřebiště, potní chýše, dětské týpí na hraní
 • ukázka oděvů, hraček, zbraní, hudebních nástrojů a věcí denní potřeby
 • povídání o historii indiánských kmenů, jejich způsobu života a kultuře, osidlování Ameriky bělochy

11:00 

Vystoupení, kde mj. uvidíte: 

 • indiánskou hudbu (děti se s námi naučí indiánskou píseň)
 • Orlí a Bizoní tanec
 • rozdělání ohně třením dřev a křesáním
 • divadlo ze života indiánů
 • tance, které si děti mohou vyzkoušet (např. Hadí tanec, Králičí tanec)

12:00

Přestávka na oběd (po dohodě je možné domluvit oheň k opékání buřtů - buřty si škola zajišťuje sama), v této době také bude pro zájemce otevřen obchod s indiánskými suvenýry, ozdobami, pohlednicemi, nápoji a cukrovinkami

13:00 

 • workshop - děti si mohou vyrobit jednoduchý indiánský výrobek, např. náramek, lapač snů, přívěšek z kůže (materiál je zahrnut  v ceně vstupného)
 • soutěže, dovednosti a hry - střelba z luku, hod oštěpem, kvíz a další (na nejlepší čekají odměny)
 • válečné malování na obličej

15:00

 • konec programu, vyhlášení vítězů soutěží, předání cen

 

Cena za osobu/ výlet

Aktuální ceník na vyžádání, dle počtu dětí, věku a termínu výletu.

Objednávejte prosím včas! Kapacita vesničky je omezená (max. 3 školní autobusy v jeden den).

Program je časově omezen, proto je nutné přijet včas. Program probíhá i za nepříznivého počasí, vezměte s sebou pláštěnky a nepromokavou obuv. Vystoupení děti sledují z laviček, které jsou umístěné ve velkých stanech týpí, takže jsou schované před případným deštěm.